Müebbet Türküler


HAMOY’un “Hamamönü Söyleşileri” bu kez ilginç bir konuyu işledi. 16 Ocak 2018’de gerçekleştirilen söyleşinin adı “Müebbet Türküler”di…

Anadolu insanını suç işlemeye yönelten gelenekten kaynaklı etkenler ve bu geleneğin toplum içindeki yankıları, suçun oluşturduğu travmatik durumlar ve toplum üzerindeki ruh sağlığını zedeleyen etkileri gibi geniş bir konuyu işleyen söyleşinin konuşmacısı ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erdal Yerdelen’di.

Söyleşide Anadolu insanının yaşam mücadelesi içinde adli vaka olarak tanımlanan olayların türkülere yansıması, bu olaylara halkın bakışı, halkın vicdanında olayların suç ve ceza açısından değerlendirilmesi, olayların; türkülerin satır aralarında hikayeleriyle birlikte yer almasının yol ve yöntemleri konuşulurken; konuya ilişkin birbirinden güzel ve anlamlı türküler seslendirildi.