HAMOY


Kısa adı HAMOY olan Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Gençlik Derneği 6 Mart 1973 yılında kurulmuştur.

HAMOY; yeryüzünün en zengin değerlerini içinde bulunduran ulusal kültürümüzün; halk müziği, halkoyunları, halk tiyatrosu ve diğer halkbilim ürünlerini genç kuşaklara aktarmak, bu kültürlerin devamını sağlamak ve sevdirmek için bu alanda eğitim çalışmaları yapmaktadır.

Her yıl çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 120 kişiye sosyokültürel bir ortam sağlayan, onların boş zamanlarını ulusal bir amaca yönelik olarak değerlendiren, onları her türlü kötü alışkanlıklardan alıkoyan dernek, devletin eğitim kurumlarından yararlanamayan yüzlerce vatandaşına da gönüllü eğitim hizmeti sunmaktadır.

Özellikle gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerine yardımcı olacak, serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri çeşitli faaliyet alanları yaratma çabasında 50 yılı geçkin bir süre emek sarf eden HAMOY, bu amacını geliştirebilmek için bu güne değin;

 • Folklorik çalışmalar yapmış, çeşitli bölge ve yörelerde türkü ve halk oyunları derlemek için alan araştırmalarında bulunmuştur.
 • Derlenen bu ürünleri üyelerine belirli bir disiplin içerisinde öğreterek geniş kitlelere sergileme imkanını yaratmış, kültürümüzün paylaşılmasını sağlamıştır.
 • Yurt içinde ve dışında gerek düzenlediği etkinliklerle gerekse düzenlenmiş etkinliklerde Türk kültürünün tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına ciddi katkılarda bulunmuştur.
 • Folklorik resim yarışmaları düzenlemiş, halk müziği ve halk dansları dallarında gerek çocuklarımızı gerekse gençlerimizi özendirici yarışmalar organize etmiştir.
 • Köy seyirlik oyunlarımızın yeniden gündeme getirilmesi yolunda çabalar sarf etmiş, bu oyunlardan çeşitli örnekleri sahnelere taşımıştır. (Kocaman, Topal, Deli kız, Berber, Şeytan çık) Öte yandan folklorik içerikli ciddi tiyatro eserlerini sahneleme imkanlarını bulmuştur. (Karaların Memetleri, Kuma, Ocak, Nalınlar)
 • Şiir ve kültür dünyamızı kaynaştıran eserleri bir potada eriterek çeşitli vesilelerle izleyenlerine sunmuştur. (Atatürk Oratoryosu, Destansı Türküler, Şiirde Ayrılık Türküde Gurbet, Her Bölgeden Bir Türkü, Bir Yudum Su Türkler, Dağ Başını Duman Almış, Hem Ağlarım Hem Giderim, Gözlerin Bir İçim Su, Ben Güzele Güzel Demem, Haber Gelmedi Yardan, Bana Kadir Efe Derler, Gül ile Bülbülün Har Davası Var, Kulağına Küpe Olsun, Evine Şivan Düşe, Kadının Türküsü, Ninniler, Gençliğin Türküsü, Türkülerde Felsefe vs.. )
 • 60 kişilik yetişkinler halk müziği topluluğu ile her yıl çok sayıda konser vermiş, tüm Anadolu ve yurt dışındaki Türk mirası türkülerimizle Türk’ü kucaklayan repertuarlar sunmuştur. Ayrıca Türkiye genelinde yapılan amatör korolar yarışmalarında koro, solo ve çalgı dalında birçok kez birincilik elde etmiştir.
 • Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nu kurarak, genç nesle türkülerimizi sevdirip, bu kültürün yaşatılması yolunda ciddi çalışmalar sürdürmüş, her yıl bu koro ile üniversitelerde konserler vermiştir.
 • 40 kişilik çocuklar halk müziği topluluğu Türkiye’nin “ilk ve tek” bu daldaki topluluğu unvanını kazanmış ve tam 22 yıldır varlığını sürdürmektedir.
 • 50 kişilik halk oyunları topluluğumuz bugüne kadar; Kars, Karadeniz, Ağrı, Erzurum, Hemşin, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Gazi Antep, Silifke, Kırklareli, Trakya (potpuri), Dinar, Eskişehir, Artvin,  Kaşık Bölgesi potpurisi, zeybek bölgesi potpurisi oyunlarını her yıl değişen repertuarlarda festival, gösteri, özel gün, şenlik vs. adı altındaki ortamlarda yurt içinde ve dışında başarıyla sergilemiştir. Yurt dışındaki etkinliklerde çeşitli dallarda dereceler, ödüller almıştır. (Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Bulgaristan, KKTC)
 • Düzenlediği kültür turları ve yurt gezileriyle, ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini gençlere / katılımcılara tanıtma ve sevdirme çalışmaları yapmıştır.
 • Halk bilimi alanında hizmet üreten sanat, edebiyat, kültür ve bilim adamlarına, kurum ve kuruluşlara her yıl 12 adet olmak üzere törenle “Halk Bilimi Ödülleri” vermektedir.
 • Halk bilimine ilişkin çalışmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk duygusuyla, insana dair birçok konuda söyleşiler ve dinletiler yapmış, ülke gerçekleri ve ihtiyaçları karşısında hep duyarlı olmuştur.
 • Çevre bilincini geliştirici, çevreye değer veren ve koruyan anlayışın yaygınlaştırılmasını sağlayan organizasyonların ve eğitim çalışmalarının hep içinde yer almıştır. Her yıl 2000 civarında fidan dikmektedir.
 • Gençlik alanlarında çeşitli konferans, panel, sempozyum ve buna benzer eğitim çalışmaları yaptığı gibi böyle etkinliklere de katılımcı olarak iştirak etmiştir.

“Gençlik Kulübü” statüsünü de elde eden HAMOY, bugüne kadar izlediği folklorik çizgiyi takip edecektir. Ancak gençlik bağlamında yeni yeni ufuklar da açacaktır. Buna göre;

 • Gönüllü gençlik çalışmaları yapmaya, çalışma kampları düzenlemeye, kampanyalar organize etmeye özen gösterecek,
 • Çeşitli ülkelerle değişim programları uygulama çalışmalarında bulunacak, bununla ilgili organizeler düzenleyecek,
 • Gençlik konularında çeşitli araştırmalar yapacak / yaptıracak ve projeler geliştirecek,
 • Yarışmaya dayalı olmayan her türlü spor faaliyetlerinde bulunacaktır.

Gençler başta olmak üzere tüm üyelerinin sosyal hayatını geliştirme çabası içinde; halk müziği, halk oyunları ve diğer halk bilimi dallarında etkinliğini artırarak sürdürmeyi amaçlayan HAMOY, her dönem yaptığı çalışmaların ürününü yurt içinde ve dışında gösteri, konser, dinleti konferans vb. yollarla sergileyip izleyicisiyle paylaşırken, bugüne kadar yetiştirdiği profesyonel olmuş onlarca ses, saz ve dans sanatçılarıyla da gurur duymaktadır. HAMOY’dan yetişen bu sanatçılar bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Topluluklarında, Devlet Halk Dansları Topluluğunda, TRT’de ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmaktadırlar.